یکی ازوطنداران ما، صفحهء گوگل را بازنمود وپرسید دردونیا چی گپا ست؟ گوگل تمام معلوماتش را روی خروارهای کاغذ پرینت نموده بیرون داد، این هموطن ما که تشنه خبرهای بیشتربود؛ باز کلید نموده پرسید که خوب دیگه چی گپا؟ اینبار گوگل اُف کشید وخاموش شد. این ویبلاک جوابیست برپرسش هزاران هموطن ما که بعد ازاحوال پرسی ازهمدیگر می پرسند که خوب دیگه چی گپا؟! سروران گرامی ! نخست حضورتان را در این ویبلاک خیر مقدم میگویم ودرضمن عرض میدارم که این ویبلاک یک ویبلاک انتقادی، اجتماعی وخبری است که بیشتر انعکاس دهنده حوادث، روخداد ها وگپای ناگفتهء مناطق مرکزی میباشد. میدانم که شما خواننده وبینندهء همیشگی این ویبلاک خواهید بود و من نیزتلاش خواهم نمود تا مطالب ناب ودرخورسلیقه تان در این ویبلاگ گنجانده شود. با احترام.

۱۳۹۰ مهر ۱۴, پنجشنبه

غاریخ بامیان.

غاریخ بامیان.
این تنها بند امیر ومجسمه های تخریب شدهء بودا، شهرهای تاریخی ضحاک وغلغله درولایت بامیان نیستند که سالانه هزاران سیاح وتوریست داخلی وخارجی را بسویش فرامیخوانند.
بلکه این سرزمین شگفت انگیز، دارای مناظرزیبای طبیعی، جاهای دیدنی زیاداست که هرکدام آنها جذبه های خاص توریستی وجهانگردی دارد.
یکی دیگرازجاهای دیدنی وپرجذبهء بامیان که به یک شاهکار طبیعت میماند؛ غاریخ سردره قازان است که درکمر کوهپایه های کوه بابا،  درحدود 45 کلیومتری جنوب غرب مرکز این ولایت قراردارد.
غاریخ سرقازان یک غار طبیعی است که تاهنوزکسی نتوانسته است به انتهای آن برود، این غاردرفصل زمستان گرم ودرفصل تابستان قندیلهای شفاف یخ از سقف آن آویزان میباشد که منظره زیبا ی را تشکیل میدهند.
درفصل تابستان که مردم ازگرمی به ستوه می آیند، به اثر چکک های آب ازسقف غاریخ، ستون های از یخ درداخل آن دیده میشوند که گویی دنیای دیگر بافصل دیگری دراینجا وجود.
انجینیرحسین بخش همدرد، ازباشندگان دره قازان میگوید:" درسه ماه تابستان که هوا گرم میشود، یخی داخل این غارنیزبیشترمیگردد".
به گفته اقای همدرد:" پیش ازانقلاب که ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان دربامیان می آمد، درجشنی که برپاه میشد، مردم محل یخ این غار را برای فروش درمرکز بامیان میبردند".
نصرالله، باشنده دره فولادی که برای تفریح دراین غار امده است به خبرگزاری بست باستان میگوید:" همانطوریکه این غاردرتابستان یخ است، درفصل زمستان گرم میباشد".
اوعلاوه میکند:" وقتی که برف همه جارا می پوشاند،هیچ اثری ازیخ درداخل این غار دیده نمیشود، از شکاف های سنگ درداخل غاریک نوع نبات شبه گل زیره شروع به روییدن میکند".
بابه محسینی یکی ازریش سفیدان مرکز ولایت بامیان میگوید:" دردوران انقلاب  با تعداد از جوانان جنراتور را ددهن غار روشن کرده حدود 500 مترسیم را باخود درداخل غربردیم، حدودچهارساعت گشتیم، ولی به انتهای آن نرسیدیم".
 وی می افزاید:" درداخل این غار، دها غارپیچ درپیچ دیگر وجود داردکه اگر آدم نابلد بدون علامت گزاری پیش برود بسیارخطر ناک است ممکن  دربرگشت راهش راگم کند وپس برآمده نتواند".
اندیو یک سیاح خارجی ازکشور ایرلند نیز درغاریخ آمده است، وی که ازدیدن این غارشگفت زده شده است میگوید:" اینجا بسیار مقبول است، جای دیدنی است، من درزندگی ام با چنین غاری تاهنوز برنخورده بودم ".
بالاتر ازغاریخ، غار خرس است. غلام حیدرباشنده قریه تی غارمیگوید:" پیش از انقلاب درآن غارخرس وجود داشت به همان دلیل نام آن غار، غار خرس میباشد، اما درسالهای اخیر کسی درآن غار خرس را ندیده است".
حدود یکصد متر پایین ترازغاریخ یک چشمه زلال  ونقره فامی وجود دارد که سیاحین دربرگشت پتک های شان را ازآن پرآب میکنند.
نصرالله میگوید:" نام این چشمه، چشمه جلجلی است، آب این چشمه غذا را زود هضم میکند، بعضی ها به این باورند که این چشمه چشمهء شفااست".  
ابراهیم اکبری رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت بامیان میگوید:" دراین ولایت علاوه برغاریخ سردره قازان وغارخرس،  چندین غارطبیعی دیگر مثل غارفریدون درشیدان، غارمنته گگ درولسوالی یکه ولنگ وغارلیگان درولسوالی ورس نیز وجود دارد.
 اوعلاوه میکند:"این غارها سالانه میزبان صدها تن ازسیاحین وجهانگردان داخلی وخارجی میباشند که عواید خوبی ازناحیه جلب توریست وسیاحین نیزنصیب مردم محل میگردد".
تیمورآهنگر. بست باستان. بامیان.

۱۳۹۰ خرداد ۱۰, سه‌شنبه

همجنس گرایان درایران مورد آزار وازیت قرار میگیرند.

بی بی سی دراخبار صبحگاهی 16-12-2010 اش گزارش داد درایران  کسانیکه متهم به همجنس بازی هستند دستگیر وزندانی میشوند.
بی بی سی افزود حتا کسانیکه به ظن همجنس گرای ازسوی مقامات حکومتی آن کشورزندانی شده اند توسط پولیس قضای ایران وسربازان ولایت فقه مورد تجاوز قرار میگیرند.
به گفتهء رادیو بی بی سی، زندانیانی که متهم به همجنس بازی هستند شاکی اند  که آنان درزندان  شدیدأ لواط میشوند، چون مطابق قانون ایران همجنس گرای درآن کشورجزای سنگین دارد.
اما بی بی سی این را نگفت که همجنس بازان بخاطریکه جزا داده شده باشد لواط میشود ویا کدام  گپی دیگری درمیان است که نخواست است آنرا فاش کند.

دیگه چی گپا؟

یکی ازوطنداران ما، صفحهء گوگل را بازنمود وپرسید دردونیا چی گپا ست؟ گوگل تمام معلوماتش را روی خروارهای کاغذ پرینت نموده بیرون داد، این هموطن ما که تشنه خبرهای بیشتربود؛ باز کلید نموده پرسید که خوب دیگه چی گپا؟ اینبار گوگل اُف کشید وخاموش شد.
این ویبلاک جوابیست برپرسیش هزاران هموطن ما که بعد ازاحوال پرسی ازهمدیگر می پرسند که خوب دیگه چی گپا؟!
سروران گرامی ! نخست حضورتان را در این ویبلاک خیر مقدم میگویم ودرضمن عرض میدارم که این ویبلاک یک ویبلاک انتقادی، اجتماعی وخبری است که بیشتر انعکاس دهنده حوادث، روخداد ها وگپای ناگفتهء مناطق مرکزی میباشد.  
میدانم که شما خواننده وبینندهء  همیشگی این ویبلاک خواهید بود و من نیزتلاش خواهم نمود تا مطالب ناب ودرخورسلیقه تان در این ویبلاگ گنجانده شود.
                                                           

۱۳۹۰ فروردین ۳, چهارشنبه

بنیندگان عزیز سلام.

بنیندگان عزیزسلام!  نوروزرجاء، نوروز 1390 خورشیدی را به شما تبریک عرض میدارد، ضمن آرزوی صحت وتوفیقات مزیدتان به اطلاع شماعزیزان میرساند که ازآغاز سال نو این ویبلاک با گپای نوتر درخدمت  بنیندگان عزیزان خوش خواهد بود. تادرسر راه  بعد ازاحوال پرسی از دوستش که باعجله جای میرود پرسان نکند خوب دیگه چی گپا.