یکی ازوطنداران ما، صفحهء گوگل را بازنمود وپرسید دردونیا چی گپا ست؟ گوگل تمام معلوماتش را روی خروارهای کاغذ پرینت نموده بیرون داد، این هموطن ما که تشنه خبرهای بیشتربود؛ باز کلید نموده پرسید که خوب دیگه چی گپا؟ اینبار گوگل اُف کشید وخاموش شد. این ویبلاک جوابیست برپرسش هزاران هموطن ما که بعد ازاحوال پرسی ازهمدیگر می پرسند که خوب دیگه چی گپا؟! سروران گرامی ! نخست حضورتان را در این ویبلاک خیر مقدم میگویم ودرضمن عرض میدارم که این ویبلاک یک ویبلاک انتقادی، اجتماعی وخبری است که بیشتر انعکاس دهنده حوادث، روخداد ها وگپای ناگفتهء مناطق مرکزی میباشد. میدانم که شما خواننده وبینندهء همیشگی این ویبلاک خواهید بود و من نیزتلاش خواهم نمود تا مطالب ناب ودرخورسلیقه تان در این ویبلاگ گنجانده شود. با احترام.

۱۳۹۰ مهر ۲۰, چهارشنبه

این هم کاربیهوده مؤسسه که درپهلوی چشمه نلدوانی کرده است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر